Telepatija

Nije priznata od strane nauke

Telepatija je komunikacija dve osobe koja se odvija isključivo putem misli, bez vizuelnog kontakta, bez bilo čijeg posredovanja, nezavisno od čula, od oslanjanja na sredstva komunikacione tehnologije. Ta sposobnost razmene misli između dve osobe nije priznata od strane nauke.

Kako objasniti situacije

Kako se, u tom slučaju, objašnjavaju situacije u kojoj pomislimo na neku osobu, trenutak pre nego što ona pozove telefonom, ili pre nego što je neočekivano sretnemo na ulici? Kako protumačiti odbojnost prema nekome ko nam nije ništa skrivio, ili simpatiju prema nekome ko nam nije ništa dobro učinio?

Reč telepatija je grčkog porekla, nastala od kovanica tele, što znači udaljenost i pathe — osećaj.

foto: Shutterstock

Brojni su slučajevi koji potvrđuju da dvoje ljudi koji su odvojeni, a koje povezuju izuzetno bliski odnosi, mogu biti povezani mislima. Oni mogu da osete kada je druga strana u opasnosti, kada ima probleme, kada je zabrinuta. Tada stupaju u posredan kontakt i daju odgovore na nepostavljena pitanja, kao i savete za neizgovorene probleme.

Mnogi telepatiju smatraju za šesto čulo

Mnogi telepatiju smatraju za šesto čulo, koje se aktivira kada se nervni sistemi dve osobe, usled bliskosti, usklade i kada sinhronizovano funkcionišu. Neverbalni signali su ponekad „glasniji“ način izražavanja od govora, jer ti signali imaju svoje definisano značenje.

Svi smo u stanju da intuitivno prepoznamo želje i namere drugih ljudi, nezavisno od onoga što oni izgovaraju. Misli se moćno prostiru kroz etar, a svi posedujemo receptore koji ih primaju i pravilno tumače. Snovi mogu biti snažne telepatske poruke, kao reakcija na prenos jakog emocionalnog naboja, na intenzivno razmišljanje o osobi kojoj se šalje poruka.

Zagovornici telepatije

O telepatiji postoje mnoga iskustvena svedočanstva, ali je teško proceniti koliko su objektivna.Ona nije naučno dokazana, iako je Karl Jung bespogovorno verovao u nju. Zagovornici postojanja telepatije smatraju da mozak emituje vibracije slične radio vibracijama, da se u toj okolnosti krije misterija spontanog prenošenja i objektiviranja misli.

Telepatija je najjača između majke i deteta, bliskih srodnika, ljubavnih partnera, svuda gde postoje jake emocije.

Da li se radi o slučajnosti

Da li se radi o koincidenciji, slučajnosti, dobrom poznavanju dragih ljudi, intuiciji, elektro-hemijskim impulsima, transferu biohemijskih neurona, prenosu moždanih talasa u elektromagnetnom polju, ekstrasenzornoj percepciji ili jednostavno nitima podsvesti, uglavnom, svi smo iskusili pobedu misli i osećanja nad vremenom i prostorom, pobedu br nad svim barijerama.