Autocesta Katy…SAD 🇺🇸

Autocesta Katy ili Interstate 10 u Hjustonu, u Teksasu, Sjedinjene Američke Države, smatra se za jednu od najvećih i najširih autocesta na svijetu. Kada je izgrađena tokom šezdesetih godina prošlog vijeka, izgrađena je sa šest do osam širokih traka, sa tadašnjim skromnim standardima Hjustona, jer je postojeća potražnja za saobraćajem u oblasti Hjuston bila relativno niska .

U 2000. godini povećani broj stanovnika i povećani nivoi saobraćaja i zagušenja doveli su do odobrenja planova za proširenje autoceste na 16 traka sa kapacitetom za 200.000 automobila dnevno. Stara željeznička pruga koja prolazi sjevernom stranom autoceste je srušena 2002. godine kao priprema za izgradnju koja je počela 2004. godine.
Dva raskrižja su obnovljena i dodane su naplatne kućice, zajedno s uređenjem okoliša kao dio projekta Houston's Highway Beautification Project (Hjustonov projekat za uljepšanje autoputa).

Danas teksaška autocesta Katy mjeri ogromnih 26 traka. Tu je 12 glavnih traka, to jest svaka strana autoceste Katy ima po šest traka, koje bilo koje vozilo na putu može koristiti za saobraćaj. Osim toga, po četiri trake se pružaju sa svake strane autoceste Katy kao pristupni put, koji omogućava pristup uzduž bočne strane glavnim trakama autoceste. Pristupni putevi jedne od najširih svjetskih autocesta su što je interesantno, širi od većine tipičnih velikih autocesta na svijetu.

Uz to, autocesta Katy nudi po tri takozvane “upravljane trake” sa svake strane, koje daju prioritet tranzitnim vozilima i onima koja prevoze više od dva putnika. Dnevno autocestu Katy koristi oko 200.000 vozila.