Les Espes D’ abrakas

Les Espes D’ abrakas,
je monumentalno stambeno naselje u Noisi-Le-Grand u blizini Pariza u Francuskoj. Dizajnirao ga je Ricardo Bafill, 1978.godine, a završen je 1982. godine. Kompleks ima 591 stambenu jedinicu.
Sastoji se od tri zgrade: Le Palacio (Palata) je najveća sa 441 stambenom jedinicom, Le Theatr 130 i L'Arc sa 40 stanbenih jedinica.