Najduža pešačka ruta na svetu

Najduža pešačka ruta na svetu je od Cape Towna (Južna Afrika) do Magadana (Rusija) Nema potrebe za avionima ili čamcima, postoje mostovi …

Put je dug 22.387 km, a putovanje traje 4492 sata, broj dana neprestanog hoda bit će 187 dana, odnosno 561 dan pešačenja 8 sati dnevno
Usput prolazite kroz 17 zemalja, šest vremenskih zona i sva godišnja doba.