Par koji je mnogo uradio za našu kulturu

Njegov lik se provlači svakodnevno kroz ruke ljudi kroz novčanicu 50 dinara, ali kada bi ljudi znali koliko je on takvih uložio u našu kulturu, koliko se žrtvovao još više bi ga cenili.
Umetnik koji se na štetu svog ličnog stvaralaštva sav posvećivao okolini i društvu u kojem je živeo, ličnost o kojoj niko nije izgovorio ružnu reč kada su u pitanju njegove osobine. Zapravo on i njegova žena sve što su zarađivali ulagali su u napredak kulture.

Bio je prvi koji je u svet umetničke muzike uveo srpski nacionalni duh. Godine 1899. je osnovao prvu stalnu muzičku školu u Beogradu, za koju je radio da bi svoj novac ulozio u nju, sada se ona zove po njemu. Doprineo je osnivanju „Prvog gudačkog kvarteta“ u Srbiji. Od oko petsto sakupljeni narodnih pesama Mokranjac je izabrao visoko kvalitetna muzička dela. Grupisao ih je po temama ili mestu nastanka. Pre toga studirao je u Minhenu, Rimu i Lajpcigu.

Mokranjac je bio genije, potpuno sam je vrlo rano naučio da svira violinu. Naziva se i „ocem srpske muzike“ .
U Beogradu 1887. godine postaje dirigent Beogradskog pevačkog društva, i na tom mestu ostaje do svoje smrti. Hor je bio veoma uspešan u Srbiji, a pod Mokranjčevim vođstvom postao je poštovan i poznat širom centralne Evrope, zatim u Bugarskoj, Hrvatskoj, Crnoj gori i Rusiji, po svojim kvalitetnim izvođenjima i repertoaru koji se sastojao od velikog broja srpskih narodnih pesama, kao i od Mokranjčevih kompozicija.

Žena na druogj slici, bila je inspiracija dvojici velikih umetnika iz 19. veka. Slavni slikar Uroš Predić je više puta portretisao svoju bra­ta­ni­cu Ma­ri­ju Mi­cu Predić, jedan od tih portreta je i “Vredne ručice” (1887). Potom se Marija, koja je tada pevala u horu, 1898. uda­la za slav­nog kom­po­zi­to­ra i pro­fe­so­ra Ste­va­na Sto­ja­no­vi­ća Mo­kranj­ca, koji joj je posvetio Petu rukovet. Imali su jednog sina Momčila, koji je postao uspešan profesor hemije.

Preuzeto: Radioaktivni Komarac/FB

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments