Duško Trifunović – Ne očekuj da te iko razumije

Pjesnik života. Pjesnik naših života. Veliki Duško Trifunović.

NE OČEKUJ DA TE IKO RAZUMIJE

Ne očekuj da te iko razumije,
radi svoje, ti si čovjek od zanata.
Svu nesreću oko tebe što se vije
stvorile su sitne duše. Iz inata.

Imao si ludu sreću da si bolji.
Zar jos čekaš da si svima po volji!
Imao si ludu sreću da si bolji.
Volio si ko je znao da ti vrati.
Davao si – imalo se kome dati,
volio si ko je znao da ti vrati.

Vidio si život, ljubav šta je.
Plamen prođe a pepeo traje.
Vidio si život, ljubav šta je.
Imao si ludu sreću da si bolji.
Zar jos čekaš da si svima po volji.
Imao si ludu sreću da si bolji!

Grijao si na plamenu svoga rada
hladna srca čije sunce davno zađe.
Pod pepelom tvojim ima starog žara
za onoga ko bi znao da ga nađe.

https://youtu.be/ajef7GLqaZk