Želim ti vreme

Želim ti vreme .. Ne želim ti nikakav dar. Želim ti samo ono što najviše nemaš. Želim ti vremena da se zabavljaš i da se smeješ. Ako ga dobro iskoristiš, možeš iz toga izvući nešto. Želim ti vreme, za tvoje delovanje i tvoje razmišljanje.
Ne samo za sebe, nego i za davanje drugima. Želim ti vreme, da ne žuriš, da ne trčiš, već vreme je da budeš sretan. Želim ti vreme, ne samo da ti samo iscuri. Želim ti malo vremena da staneš. Vreme za čudo i vreme za poverenje, a ne samo da gledaš na sat. Želim ti vremena da pogledaš zvezde i vreme za rast, za sazrevanje. Želim ti vremena da se opet nadaš i da voliš. Nema više smisla odgađati. Želim ti vremena da se nađeš, da bi živeo svaki dan i svaki tvoj sat kao dar. I želim ti vremena da oprostiš. Želim ti da imaš vremena, vremena za život! ♠️

Elli Michler