Delfini

Nauka je u problemu jer delfini imaju neokorteks (kora velikog mozga) koji je razvijeniji od ljudskog. Imaju samosvest, komplikovane misaone tokove i međusobno daju unikatna lična imena. Svesna igra radosti.
Spašavaju utopljenike, stavljaju sonar tačno na oboljelo mesto kod čoveka i leče ga, bukvalno rade tretman iscjeljivanja.
Komuniciraju i dogovaraju se, razgovaraju, pevaju, nemaju hijerarhiju i nisu nasilni. Jako su emotivni, imaju veliku saosećajnost i mogu jako da pate.