Mahatma Gandi i profesor Piters

Kada je Mahatma Gandi studirao pravo na koledžu u Londonu, imao je profesora čije je prezime bilo Piters i koji je osećao animozitet prema Gandiju. Zato Gandi nikada nije spustio glavu pred njegovim lošim komentarima koji su bili veoma česti.Jednog dana, gospodin Piters je ručao u trpezariji Univerziteta i Gandi je došao sa svojim poslužavnikom i seo pored profesora. Profesor je u svojoj aroganciji rekao:”Gospodine Gandi, vi ne razumete, svinja i ptica ne sede zajedno da jedu.”, na šta mu je Gandi odgovorio, da se ne brine i da će odleteti, te je otišao i seo za drugi sto.Gospodin Piters, zelen od besa, odlučuje da se osveti na sledećem testu, ali Gandi reaguje i brilijantno odgovara na sva pitanja. Zatim mu gospodin Piters postavlja sledeće pitanje:”Gospodine Gandi, ako hodate ulicom i nađete paket u kome je vreća mudrosti i torbu u kojoj je novac, šta ćete od toga uzeti?”Bez ustezanja, Gandi je odgovorio:”Paket sa novcem, naravno.”Gospodin Piters, nasmejavši se, reče:”Ja bih, na tvom mestu, pre uzeo onu vreću u kojoj je mudrost.”,”Svaki čovek uzima ono što nema.”, odgovorio je Gandi ravnodušno.Gospodin Piters, već histeričan, piše na ispitnom listu reč ”idiot” i daje ga Gandiju. Gandi uzima ispitni list i sedne. Nekoliko minuta kasnije, Gandi odlazi do profesora i kaže:”Gospodine Piters, vi ste potpisali test, ali mi niste dali ocenu…”