Ne bi bilo gladnih narednih 216 godina!

6 biliona 472 milijarde i 200 hiljada miliona dolara bi se moglo uzeti od milijardera, i to samo od onih sa više od jedne milijarde bogatstva, a da svaki opet ostane milijarder.
Sa tim novcem nijedna osoba na zemaljskoj kugli ne bi ostala gladna 216 godina!