Radomir Radovanović, ljubitelj koji posmatra i hrani divljač

Kad dođe zima sa temperaturama od -20 ili kakva druga nepogoda, životinje ostaju bez hrane. To ne samo da izgladni preživare jer ne mogu da dopru do hrane nego ih i predatori desetkuju. Tada Radomir nosi so, kukuruz i sl. u šumu.