ZANIMLjIVOSTI O AFRICI

 • Afrika ima 54 nezavisne države.
 • Afrika je drugi najveći kontinent i prostire se na preko 30 miliona kvadratnih kilometara.
 • Afrički kontinent je najstarije naseljena oblast na svetu.
 • Afrika ima najveću pustinju na svetu – Saharu. Sahara ima veću površinu nego ceo kontinentalni deo SAD-a.
 • U Africi više ljudi govori francuski jezik, nego u samoj Francuskoj.
 • Afrika je toliko velika da unutar njenih granica mogu da stanu SAD, Kina, Japan, Indija, Istočna Evropa, Njemačka i Francuska.
 • Egipatski Nil je najduža reka na svetu sa ukupnom dužinom od 6.650 km.
 • Mada je Egipat najpoznatiji po piramidama, Sudan ima 223 piramide, dvostruko više nego Egipat. Sudanske piramide, koje su manje i strmije od egipatskih, nisu ni približno toliko poznate kao egipatske.
 • Stari Grci i Rimljani koristili su ime “Afrika” samo za severni deo kontinenta. Na latinskom, reč Africa znači “sunčano“, i reč Aphrike na grčkom znači “bez hladnoće”.
 • Procenjeno je da u Africi postoji najmanje 3000 različitih etničkih grupa (plemena).
 • Procenjuje se da ce afrička populacija dostići cifru od 2,3 milijarde stanovnika do 2050. godine.
 • Islam je najzastupljenija religija u Africi, dok je hrišćanstvo na drugom mestu.
 • Skoro milijardu ljudi živi u Africi, što čini 16% svetske populacije.
 • Samo dve države na afričkom kontinentu nikad nisu bile kolonizovane od strane Evropljana – Liberija i Etiopija.
 • Alžir je najveća država u Africi. Zauzima površinu od preko 2,4 miliona kvadratnih kilometara.
 • Jezero Viktorija je najveće jezero u Africi i drugo najveće na svetu, s površinom od 69.490 kvadratnih kilometara.
 • Najveći broj stanovnika ima Nigerija,
  izmedju 125-145 miliona ljudi, dok je na drugom mestu Egipat sa 76 miliona.
 • Najveći grad je glavni grad Egipta – Kairo, sa 17 miliona stanovnika.
 • Preko 50% Afrikanaca je starosti ispod 25 godina.
 • Afrika je najsiromašniji i najnerazvijeniji kontinent, skoro 40% odraslih u Africi je nepismeno, a preko 25 miliona HIV pozitivno.
 • Arapski jezik govori oko 170 miliona ljudi, engleski 130, svahili 100, francuski 115, berber 50 miliona…
 • Afrika je najtopliji kontinent i drugi najsuvlji, posle Australije.
 • U Africi živi preko 85% sveukupnog broja slonova na svetu i preko 99% preostalih lavova.