Ћукали

Ћукали су насељено мјесто у општини Србац, Република Српска, БиХ.

У Ћукалима постоји основна школа које ради већ 40 година.

„Насељено мјесто Ћукали обухвата брда и раван лијево од ријеке Повелич и до ушћа Просјечке ријеке. Куће су удаљене једна од друге по узвишењима – чукама, па се вјерује да је село по томе добило име. У новије вријеме видљиво је сасељавање ка равници и бољим путевима. Становништво се бавило земљорадњом и сточарењем што и у новије вријеме чини основу занимања.

Центар села формирао се у равници, у близини Просјечке ријеке, послије Другог свјетског рата. У љето 1972. године мјештани су изградили водовод тако што су воду једног извора на брду Митрољевац, природним падом, довели у центар села за потребе осмогодишње школе, амбуланте, мјесне канцеларије, задруге, трговине и још неке потребе. Иначе у селу има већи број природних извора с којих мјештани користе воду за пиће и друе потребе.“

( Данило Кошутић – Србац, 1995. година)