Ako si

Ako si bio sveća u nečijoj ruci

ako je samo svetlila neku tamu – dobro je

Ako si bio sam, ako si bila sama

ako ste pružili ruke jedno drugom

ako si bio pesnik samo jedne pesme

i ako je taj krik i bol tuđe ublažio urlike

Ako si bio urlik i bol ako si bio

ako je njima dohvatila neku daljinu – dobro je

Ako si bio cvet, ako si bio mladost

ako si i njime obradovao nečije oko

ako si išao glave uvučene u ramena

pa se uspravio, makar sa strahom – dobro je.

Mira Alečković