Kim Pik

Kim Pik je bio američki student sa sindromom Savanta, što je njegovo fotografsko pamćenje učinilo izuzetnim. Mogao je za jedan sat da upamti celu knjigu i da čita 2 stranice knjige istovremeno. Čovek se sećao sadržaja svih 12.000 knjiga koje je pročitao i bio je inspiracija za film iz 1988. godine “Kišni čovek”.
Pik je zapamtio toliko Šekspirovih drama i muzičkih kompozicija da je bio cepidlaka za tačnost. Njegov otac je govorio da su morali da prekidaju nastupe, jer bi on ustajao i ispravljao glumce i muzičare.
On bi ustao i rekao: “Čekajte malo! Trombon je promašio dva tona“. Mogao je da identifikuje stotine klasičnih kompozicija i da kaže kada i gde svaka od njih komponovana i prvi put izvedena, da da ime kompozitora i mnogih biografskih detalja, pa čak i da raspravlja o formalnim i tonskim komponentama muzike.
Umro je od srčanog udara u svom domu, 19. decembra 2009. godine u 58 godini života.